Tình nguyện viên Phúc Khang – Tiên phong, sáng tạo, không cầu báo đáp

Cùng với sự thành lập của chiến dịch Trái tim xanh tình nguyện, Ban Lãnh Đạo Công ty đã quyết định thành lập Ban Chỉ Đạo CSR – Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Cùng với Ban chỉ đạo, các tiểu ban được thiết lập nhằm tổ chức thực hiện hoạt động phổ quát đến mọi mặt trong quá trình hoạt động của Tập đoàn. Ba tiểu ban vững vàng như kiềng ba chân để từng bước từng bước gia tăng chỉ số CSR bao gồm:

  • Tiểu ban 1 – Chính sách: vai trò tham mưu các chính sách của Tập đoàn Phúc Khang với người lao động, với khách hàng và với cộng đồng và xã hội.
  • Tiểu ban 2 – Sức khỏe: vai trò triển khai các hoạt động phát triển Tâm-Thể-Trí cho toàn bộ CBNV Tập đoàn Phúc Khang và cộng đồng cư dân tại các dự án được Tập đoàn phát triển và đầu tư.
  • Tiểu ban 3 – Thiện nguyện: vai trò tham mưu và triển khai các hoạt động thiện nguyện, tình nguyện, tương thân tương ái.

Mỗi tiểu ban với vai trò cụ thể sẽ hỗ trợ và cùng nhau góp sức xây dựng chỉ số CSR – Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ngày càng gia tăng nhằm mang lại lợi ích cho tất cả CBNV Tập đoàn nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung.

Sẽ không có một tổ chức có trách nhiệm nếu không có những cá nhân có trách nhiệm. Để có thể đạt được mục tiêu và thành công trong chiến lược này, sự đồng lòng và chung sức của toàn thể CBNV Tập đoàn Phúc Khang là yếu tố then chốt. Hơn nữa, đây cũng chính là CƠ HỘI để từng thành viên thuộc Tập đoàn Phúc Khang có thể đóng góp sức lực nhỏ bé của mình cho cộng đồng. Ban lãnh đạo cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để từng CBNV của Tập đoàn có thật nhiều cơ hội trao tặng, trở thành những người công dân tốt, có trách nhiệm, mang lại nhiều giá trị cho cộng đồng và xã hội.