Phục hồi hệ sinh thái – Bảo vệ môi trường xanh và bền vững

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với biến đổi khí hậu và khủng hoảng năng lượng mà Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề, với định hướng là một nhà phát triển công trình xanh tiên phong, Phuc Khang Corporation đã nỗ lực không ngừng để góp phần thay đổi nhận thức và lan tỏa tinh thần sống xanh đến với cán bộ nhân viên, cư dân và cộng đồng.

Các chương trình cải tạo môi trường và cảnh quan bờ sông, dọn dẹp vệ sinh khu đô thị, triển khai văn phòng xanh là một trong những hoạt động thường xuyên của Phuc Khang Corporation với ý nghĩa chung tay xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp. Song song đó, Phuc Khang Corporation cũng hướng đến những giá trị tốt đẹp cho khách hàng, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, nâng cao chất lượng môi trường sống cho cư dân tại các dự án.

Thông qua những hoạt động phục hồi hệ sinh thái – bảo vệ môi trường xanh và bền vững, Phuc Khang Corporation đã góp phần tuyên truyền, vận động công chức, người lao động và người dân đổ rác đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh, không vứt rác bừa bãi… từng bước hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường chung của mỗi cá nhân trong xã hội. Những hoạt động vì môi trường một lần nữa đã củng cố và khẳng định việc thực hiện cam kết hướng tới phát triển bền vững của tập đoàn, nghiêm túc thực hiện sứ mệnh 

Tiên phong và thúc đẩy việc kiến tạo phong cách sống tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái nhân văn bền vững theo chuẩn mực xanh toàn cầu.

Phuc Khang Corporation.