Đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng

Phuc Khang Corporation là nhà phát triển công trình xanh với sứ mệnh: Tiên phong và thúc đẩy phong cách sống tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái nhân văn bền vững theo chuẩn mực xanh toàn cầu. Hành trình 12 năm qua, Phuc Khang Corporation luôn tâm niệm việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, kiến tạo nên một môi trường sống xanh và bền vững cho cộng đồng như một hoạt động quan trọng nhằm hiện thực hóa sứ mệnh của doanh nghiệp.

Trong dịch bệnh, Phuc Khang Corporation đã nỗ lực bảo vệ cuộc sống xanh – khỏe mạnh cho cộng đồng người Phúc Khang, cư dân và các đối tác thông qua hàng loạt các hoạt động như hỗ trợ tiêm vaccine nhanh chóng và kịp thời, tặng túi thuốc 0 đồng cho F0 điều trị và theo dõi tại nhà, phát hành các ấn phẩm chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho cộng đồng…

Trong thời gian tới, với mục tiêu xây dựng “Đô thị và cộng đồng bền vững” theo một trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc giai đoạn 2015 – 2030, Phuc Khang Corporation sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm chăm sóc sức khỏe Tâm – Thể – Trí cho tập thể người Phúc Khang, cộng đồng dân cư tại các dự án cũng như người dân xung quanh.